Terra Australis - Australiƫ, Nieuw Zeeland, Pacific eilanden
 

Waarom Terra Australis?

Australië, Nieuw Zeeland, de Pacific eilanden.

Lange tijd waren die namen synoniem voor verre onbekende oorden — slechts te bereiken na lange bootreizen. Communicatie verliep hoofdzakelijk via telegrammen, telex, zeepost of langs moeizame telefoonverbindingen.

Hoe anders is dit nu!

Snelle vliegtuigen bereiken het gebied binnen een etmaal, en talloze satellieten maken internet- en (mobiel) telefoonverkeer simpel en effectief.

Is het toenmalige Terra Australis Incognita — het Onbekende Zuidland — dan nu wel bekend?

Dat valt tegen.

Stereotiepen genoeg: de luidruchtige Aussie, de wat slome schapenboer uit Nieuw Zeeland en de romantische eilandbewoner uit de Stille Zuidzee.

Maar de werkelijke politieke, economische en culturele betekenis van het gebied staan daarmee in schril contrast.

Terra Australis volgt de actuele ontwikkelingen in dit dynamische gebied op de voet.

Terra Australis bestaat uit Nederlandse specialisten, die het gebied van binnen uit kennen en er met grote regelmaat vertoeven—of er wonen en werken.